NOE ENDRINGER I SMITTEVERNREGLER

Siste fra Sandefjord kommune: Det er besluttet følgende tiltak fra og med 01. juni. Se detaljer under her.

 

 

 

 

2020-08-25
evykruse

Tiltakene som er vedtatt i forskriften er som følger:

■ Det skal ikke gjennomføres arrangementer med flere enn 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat arrangement. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

■ Det kan være maksimalt 20 personer på innendørs arrangement, men

 • 50 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.
 • 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

■ Maksimalt 200 personer på utendørs arrangement, men 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

 • ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer.
 • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.
 • toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement.
 • spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.
 • journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Definisjon av arrangement

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette inkluderer hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

 • idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 • kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 • seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 • livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 • private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 10 eller færre deltakere som avholdes i deler av et serveringslokale som samtidig holdes åpent for allmennheten, eller som kun er for medlemmer av samme husstand.

 

Vi minner ellers om:

Hoster du? Host i armkroken.

 Er du syk? Hold deg hjemme - ta en test.

Karantene: Er du syk eller har vært i nærkontakt med noen som er smittet og skal i karantene, er det viktig å merke seg at selv om du   tar en test i karantenetiden og denne er negativ, skal du fremdeles være i karantene i 10 dager. Mer om dette kan du lese om                  her:  https://www.helsenorge.no/koronavirus 

Smitte: Skulle det oppstå smitte som berører oss i STIF og vi er nærkontakter, vil vi bli kontaktet av kommunens   smittesporingsteam.   Skulle noen få et smittetilfelle i laget/gruppen, skal dette varsles til daglig leder i klubben: 94486087/dagligleder@stif.no

Takk for at dere alle stiller opp og bidrar så godt dere kan!

Sandefjord Kommune: https://www.sandefjord.kommune.no/helse-sosial-og-omsorg/koronainfo/ 

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/    

Oversikt særforbund: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettregler/