Nyheter

Da er vi klare til oppstart innendørs 20. januar. Turn starter opp fra mandag 25. januar. Det er fortsatt smittevernrestriksjoner(klikk på overskriften for mer informasjon).

25.08.2020
- evykruse

Da er det påbegynt arbeider med utbedring av skader etter brann. Vi håper å kunne komme tilbake med mer informasjon om oppstartsdato i løpet av en ukes tid. Info legges her og sendes på mail til de som er registrert fra før.

25.08.2020
- evykruse

Vi planlegger oppstart, og en oversikt over parti og treningstider finner du under treningspartier fra 4. januar. NB! Alle (både nye utøvere og de som har deltatt fra før må da melde seg på aktuelt parti. 

Turngruppa v/styret

01.07.2020
- evykruse

Det trengs frivillige!

19.02.2020
- evykruse

STIF Turn og Gymnastikk


evykruse 2020-08-07 15:44:07

TURNSKOLE AVLYST PGA BRANN

.